''When the skies...''
Apr 18,2014 - 668 notes
via xingxun origin dazzlingkai
tagged #Q
Apr 18,2014 - 1,611 notes
via dimplay origin krisinsanity
Apr 17,2014 - 2,185 notes
via teleporkaition origin chanyoell
tagged #Baekhyun #q
Apr 17,2014 - 1,305 notes
via baekyonceknowles origin xiumania
tagged #xiumin #hair porn #q
Apr 17,2014 - 1,084 notes
via baekyonceknowles origin baekzone
tagged #Baekhyun #q
Apr 17,2014 - 11,431 notes
via kyungsooa origin kyungso
tagged #ot12 #q
Apr 17,2014 - 200 notes
via k-suho origin flawfreesuho
tagged #suho
Apr 17,2014 - 2,917 notes
via kaiscrotch origin wooyoung
tagged #Kai #q
Apr 17,2014 - 2,797 notes
via jemaness origin jooncherry
tagged #xiumin #hair porn #fave
Apr 17,2014 - 580 notes
via dimplay origin seoulatte
tagged #suho #q #fave